• Về chúng tôi
  • Dịch vụ vật tư


  • Dịch vụ vật tư: cung cấp các loại vật tư phụ tùng cho xe ô tô, thiết bị khai thác mỏ;  các nhà máy sang tuyển; nhiệt điện, xi măng ...