• Về chúng tôi
  • Xe được chế tạo trên cơ sở Kamaz 53229
  • Xe được chế tạo trên cơ sở Kamaz 53229  • Các bài viết khác

  • Máy xúc[Ngày đăng]: 27/09/2016
  • VMIC chế tạo xe téc Dầu[Ngày đăng]: 05/10/2016
  • VMIC chế tạo xe téc Dầu[Ngày đăng]: 05/10/2016
  • Ống thủy lực các loại[Ngày đăng]: 25/09/2018