• Về chúng tôi
  • Hoạt động của VMIC
  • Ngày 12/01/2016 Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016. Dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Chiến Thắng, Thành viên HĐTV Tập đoàn TKV; Đồng chí: Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; Đồng chí Đinh Hữu Quyết, Trưởng ban CV Tập đoàn.