Liên kết với chúng tôi:
Năng lực sản xuất
Lắp ráp sản xuất ô tô tải 13 đến 30 tấn các loại: 1500 xe /năm
Chế tạo mặt hàng kết cấu thép, cơ khí: 2500 tấn /năm
Sửa chữa, cải hoán các loại xe ô tô 300 xe/năm (các chủng loại xe)
Phục hồi phụ tùng, cụm chi tiết ô tô các loại: 1200 tấn /năm
Sản xuất Hệ thống Monoray phục vụ khai thác hầm lò
Sản xuất, chế tạo vì chống thủy lực sử dụng trong khai thác than Hầm lò
Sản xuất con lăn băng tải: 60.000 cl/ năm.

a/ Nhà xưởng
Tổng diện tích: 8,4 ha
Trong đó
   Diện tích có mái che: 37000 m2
   Diện tích sản xuất chính: 27600 m2
   Diện tích kho kín: 2500 m2

b/ Thiết bị  
Tổng thiết bị: trên 400 cái
Trong đó
   Dây chuyền lắp ráp ôtô tải: 02   
   Dây chuyền sản xuất con lăn băng tải: 01
   Tổ hợp TĐH máy CNC
   Thiết bị nâng tải; thiết bị vận tải                       
   Trung tâm gia công 4 trục
   Thiết bị gia công cơ                 
   Thiết bị chuyên dùng ôtô           
   Thiết bị gia công kết cấu thép   
   Các chủng loại thiết bị chuyên dùng…

Đối tác khách hàng