Liên kết với chúng tôi:
Báo Cáo Tài chính
Hợp đồng kiểm toán ngày 31/5/2019
Hợp đồng kiểm toán ngày 31/5/2019 Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô Vinacomin.

Download file tại đây

Xem chi tiết
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 12/3/2020
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 12/3/2020 Báo cáo của Ban giám đốc. Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Download file tại đây

Xem chi tiết
Báo cáo tài chính đã kiểm toán đến 31.12.2018
Báo cáo tài chính đã kiểm toán đến 31.12.2018 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngầy 31/12/2018.

Download file tại đây


Xem chi tiết
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017.

Download file tại đây


Xem chi tiết
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 Thực hiện chức trách, nhiệm vụ HĐQT báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu chính trong báo cáo năm 2016.

Download file tại đây


Xem chi tiết
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngầy 31/12/2016

Download file tại đây


Xem chi tiết
Trang: [1] 2

Đối tác khách hàng