Liên kết với chúng tôi:
Giới thiệu chung
Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - VINACOMIN
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vinacomin Motor Industry Joint Stock Company
Tên viết tắt: VMIC
Địa chỉ: Phường Cẩm Thịnh -Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (033)3865283 - (033)3865286
Fax: (033)3862398
Email: vmicauto@gmail.com
Mã số thuế: 57 00 353 722.
Số tài khoản: 10201 0000 223 652  
Mở tại ngân hàng: Công thương thành phố Cẩm Phả.
Công ty là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Công ty có logo và biểu tượng riêng đã được đăng ký và được cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận.
 
Ngành nghề sản xuất kinh doanh: 
Sản xuất xe có động cơ: Sản xuất, lắp ráp xe ôtô tải, xe ôtô chuyên dùng, xe ôtô du lịch
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác: Sửa chữa, cải hoán, bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô các loại, thiết bị mỏ, thiết bị khoáng sản.
Sửa chữa máy móc, thiết bị: Sửa chữa, cải hoán, bảo hành, bảo dưỡng các loại máy móc thiết bị thi công.
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại: Chế tạo thiết bị, chế tạo, phục hồi vật tư phụ tùng
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu: Chế tạo, sửa chữa các thiết bị sàng tuyển.
Sản xuất các cấu kiện kim loại: Sản xuất các loại sản phẩm có kế cấu cơ khí
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp: Xây dựng các công trình công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, đường dây và trạm biến áp.
Sửa chữa thiết bị điện: Sửa chữa, cải hoán, bảo hành, bảo dưỡng các thiết bị năng lượng.

Đối tác khách hàng