Liên kết với chúng tôi:
Điều lệ
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn Ngày 30/7/2019, công ty cổ phần công nghiệp ô tô Vinacomin đã thông qua danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Download file tại đây

Xem chi tiết
Quy chế quản trị công ty thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/4/2018
Quy chế quản trị công ty thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/4/2018 Được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24 tháng 4 năm 2018.

Download file tại đây


Xem chi tiết
Điều lệ công ty thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 24/4/2018
Điều lệ công ty thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 24/4/2018 Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2018.

Download file tại đây


Xem chi tiết
Điều lệ công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomic
Điều lệ công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomic Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức chính thức ngày 24/4/2018.

Download file tại đây


Xem chi tiết
Trang: [1] 2

Đối tác khách hàng