Liên kết với chúng tôi:
Báo cáo
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomic, mã chứng khoán VMA.

Download tại đây


Xem chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn 16/6/2017
Báo cáo giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn 16/6/2017 Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomic, mã chứng khoán VMA.

Download tại đây


Xem chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ đông lớn 22/6/2017
Báo cáo giao dịch cổ đông lớn 22/6/2017 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 362 932 CP (13.44%)

Download tại đây


Xem chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Phạm Xuân Phi 27/6/2017
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Phạm Xuân Phi 27/6/2017 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 31 328 CP (1,160%).

Download tại đây


Xem chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Bùi Thị Lan 27/6/2017
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Bùi Thị Lan 27/6/2017 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 2.582 CP (0,096%).

Download tại đây


Xem chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Phạm Xuân Phi 28/7/2017
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Phạm Xuân Phi 28/7/2017 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là: 1328 CP (0,049%).

Download tại đây


Xem chi tiết
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2017
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2017 Địa chỉ trụ sở chính: Số 370, đường Trần Quốc Tảng, phường Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Download tại đây


Xem chi tiết
Báo cáo kết quả GDCP Phạm Xuân Phi 6.9.2017
Báo cáo kết quả GDCP Phạm Xuân Phi 6.9.2017 Địa chỉ: Tổ 9, khu 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Download tại đây


Xem chi tiết
Trang: 1 2 [3] 4

Đối tác khách hàng