Liên kết với chúng tôi:
Báo cáo
Báo cáo thường niên năm 2016
Báo cáo thường niên năm 2016 Ngành nghề kinh doanh: sản xuất, lắp ráp xe ô tô vận tải, xe ô tô chuyên dùng, xe ô tô du lịch.

Download tại đây


Xem chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomic, mã chứng khoán VMA.

Download tại đây


Xem chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn 16/6/2017
Báo cáo giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn 16/6/2017 Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomic, mã chứng khoán VMA.

Download tại đây


Xem chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ đông lớn 22/6/2017
Báo cáo giao dịch cổ đông lớn 22/6/2017 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 362 932 CP (13.44%)

Download tại đây


Xem chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Phạm Xuân Phi 27/6/2017
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Phạm Xuân Phi 27/6/2017 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 31 328 CP (1,160%).

Download tại đây


Xem chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Bùi Thị Lan 27/6/2017
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Bùi Thị Lan 27/6/2017 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 2.582 CP (0,096%).

Download tại đây


Xem chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Phạm Xuân Phi 28/7/2017
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Phạm Xuân Phi 28/7/2017 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là: 1328 CP (0,049%).

Download tại đây


Xem chi tiết
Trang: 1 2 [3] 4

Đối tác khách hàng