Liên kết với chúng tôi:
Quan hệ Cổ đông
Báo cáo giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn 16/6/2017
Báo cáo giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn 16/6/2017 Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomic, mã chứng khoán VMA.

Download tại đây


Xem chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ đông lớn 22/6/2017
Báo cáo giao dịch cổ đông lớn 22/6/2017 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 362 932 CP (13.44%)

Download tại đây


Xem chi tiết
Quy chế quản trị công ty thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/4/2018
Quy chế quản trị công ty thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/4/2018 Được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24 tháng 4 năm 2018.

Download file tại đây


Xem chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Phạm Xuân Phi 27/6/2017
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Phạm Xuân Phi 27/6/2017 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 31 328 CP (1,160%).

Download tại đây


Xem chi tiết
Điều lệ công ty thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 24/4/2018
Điều lệ công ty thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 24/4/2018 Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2018.

Download file tại đây


Xem chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Bùi Thị Lan 27/6/2017
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Bùi Thị Lan 27/6/2017 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 2.582 CP (0,096%).

Download tại đây


Xem chi tiết
Điều lệ công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomic
Điều lệ công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomic Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức chính thức ngày 24/4/2018.

Download file tại đây


Xem chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Phạm Xuân Phi 28/7/2017
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Phạm Xuân Phi 28/7/2017 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là: 1328 CP (0,049%).

Download tại đây


Xem chi tiết
Trang: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9    Next    Trang cuối

Đối tác khách hàng